Kustvind ABUtvecklar havsbaserad vindkraft som bidrar till klimatomställning och lokal nytta

Trelleborgspris och Skurupspris på el – läs här!

Nu erbjuder vi en exklusiv möjlighet för alla boende i Trelleborg och Skurup att lista sig för ett elpris på max 89 öre/kWh.

Intresseanmälan med all information hittar du här »

Erbjudande!

Säkerhet

Vi måste av säkerhetspolitiska skäl minska Europas beroende av gas och olja från Ryssland. EU-kommissionen presenterade den 8 mars »

Hållbar elförsörjning

Den planerade vindkraftparken ligger i en region med ett stort underskott på elproduktion i förhållande till den egna elanvändningen. »

Lokal nytta

En bärande tanke i Kustvinds arbete är att en hållbar vindkraftsutbyggnad ska generera nytta för lokalsamhället där vindkraften byggs. »

Frågor och svar

Varför behövs vindkraft utanför den skånska sydkusten? Är vindkraft viktigt för klimatet? Hur mycket energi kan havsbaserad vindkraft ge? »

Sydkustens vind

Sydkustens vind

Ett kustnära vindkraftsprojekt utanför Skurups och Trelleborgs kommun.

Beräknat antal turbiner – 25–33 beroende på teknikval
Beräknad effekt – 500 MW
Beräknad årsproduktion – 2 TWh