Centern i Skåne

2022-05-16

Vindkraften är det kraftslag som har bäst möjligheter att snabbt möta det stora behovet av grön el till låga priser. Teknikutvecklingen gör också att vindkraften kommer att bli ännu effektivare framöver. Och viljan att investera finns. Men det kräver att politiker i Skånes kommuner prioriterar att lösa det skånska energiproblemet och slutar att obstruera utbyggnaden av vindkraften, både till havs och till lands…. Vi uppmanar alla politiker i Skåne att säga ja till mer vindkraft…

Läs mer här »