Centerpartiet vill ha en nödplan för energiförsörjningen!

2022-05-09

Bygg ut vindkraften! För att möjliggöra produktionsökningen behöver utbyggnaden av vindkraft på land och till havs accelerera till 2030.

Genom att höja utbyggnadstempot i Sverige kan vi också förse Europa med mer förnybar el. Vi måste också öka effektiviteten i den befintliga kraftproduktionen, från såväl bio-, vatten- och kärnkraft, och möjliggöra en snabb utbyggnad av solenergin….

Centerpartiets nödplan kan ta oss långt på vägen mot energioberoende gentemot Ryssland. Våra förslag är omfattande och ambitiösa, men vi kan inte fördubbla Sveriges produktion av el och biodrivmedel på egen hand. Det är dags att lägga det politiska spelet och partiernas fokus på enskilda energislag åt sidan. Vi är öppna för att diskutera allt som kan lösa krisen här och nu. För Sveriges bästa.

Läs mer här »