Citat – Daniel Badman, VD Svensk Vindenergi

2022-06-13

”Kommuner, säg ja till vindkraft för att få lägre elpriser!… Utbyggd vindkraft ger kommuner pressade elpriser och är ett måste för att förverkliga industrins elektrifiering. Fler kommuner behöver nu bidra till utbyggnaden”.

Daniel Badman, VD Svensk Vindenergi, 7 februari 2022