Citat – Daniel Gustafsson, avdelningschef för Kraftsystem på statliga Svenska kraftnät

2022-09-09

Vi är mycket positiva till att det byggs havsvindkraft i stor skala i södra Sverige. Parkerna skulle utan tvekan räcka långt för att väsentligt stärka elförsörjningen och kunna leda till mycket lägre elpriser”.

Daniel Gustafsson, avdelningschef för Kraftsystem på statliga Svenska kraftnät (Dagens Industri 8/9 -22)