Citat – DN-debatt 4/9 2022

2022-09-05

”Vi bedömer att vindkraften kommer att stå för det största tillskottet av ny elproduktion de närmaste åren. Men investeringarna bromsar nu in. Det blir allt svårare att få acceptans för ny produktion och tillståndsprocesserna tar för lång tid. Detta måste lösas om vi ska kunna utnyttja vindkraftens potential i Sverige”.

Jacob Wallenberg, ordförande, Svenskt Näringsliv och Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv