Citat – Energiminister Khashayar Farmanbar om satsningen på Vätgas

2022-08-30

”Det är otroligt framtidsinriktat. Jag har stått i riksdagens talarstol och pratat om vätgasens roll som en viktig energibärare, om hur vätgasproduktion när vi har överskott av vind eller sol kan leda till att balansera och planera energiförbrukningen. Jag är glad att se att här, här håller det på att bli verklighet”.

(Vid besök hos Trelleborgs energi den 24 augusti 2022)