Citat – Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv

2022-06-27

”Det är positivt att regeringen öppnar upp för all fossilfri kraft genom att vilja säkerställa vattenkraftsproduktion, snabba på utbyggnad av vindkraft och undanröja hinder för kärnkraft.”

Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv (21/6-2022)