Citat – Marie Knutsen-Öy

2022-08-15

”Svensk industri har chansen att bli världsledande i klimatomställningen men ska elbehovet tillgodoses kan inte något kraftslag väljas bort. Vindkraften kan byggas ut mest och till lägst priser i närtid. Den spelar en avgörande roll i industrins elektrifiering”.

Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy, Svenskt Näringsliv (TT 2 maj 2022)