Citat – Peter Wennblad, ledare i SvD

2022-09-23

SvD menar att det krävs en konkret plan för hur klimatmålen ska nås, och skriver;

 ”En sådan plan måste inbegripa en extremt snabb och revolutionerande reformering av miljölagstiftningen, där klimatnytta och energiproduktion ges företräde framför alla andra intressen, och där tillståndsprocesserna kapas i tid med minst två tredjedelar. Den behöver innehålla konkreta och realistiska åtgärder för ett stort antal nya kärnkraftsreaktorer, kraftvärmeanläggningar och vindkraftsparker i drift inom tio år.”

Peter Wennblad, ledare i SvD den 21 september 2022