Citat – Region Skåne

2022-05-23

”Ett växande Skåne där framför allt transportsektorn och industrin behöver mer effekt ställer krav på att elförsörjningen utvecklas i samma takt… Under 2030-talet väntas havsbaserad vindkraft och solkraft dominera utbyggnaden av ny elproduktion i södra Sverige… Södra Sverige blir centrum för den havsbaserade vindkraften, och hälften av parkerna väntas ligga i Skåne 2040. Då är havsbaserad vindkraft det enskilt största kraftslaget i Skåne…”.

Region Skåne, scenario för det skånska elsystemet, 2020.