Citat – Peter Wennblad, ledare i SvD

SvD menar att det krävs en konkret plan för hur klimatmålen ska nås, och skriver;

 ”En sådan plan måste inbegripa en extremt snabb och revolutionerande reformering av miljölagstiftningen, där klimatnytta och energiproduktion ges företräde framför alla andra intressen, och där tillståndsprocesserna kapas i tid med minst två tredjedelar. Den behöver innehålla konkreta och realistiska åtgärder för ett stort antal nya kärnkraftsreaktorer, kraftvärmeanläggningar och vindkraftsparker i drift inom tio år.”

Peter Wennblad, ledare i SvD den 21 september 2022

Citat – DN-debatt 4/9 2022

”Vi bedömer att vindkraften kommer att stå för det största tillskottet av ny elproduktion de närmaste åren. Men investeringarna bromsar nu in. Det blir allt svårare att få acceptans för ny produktion och tillståndsprocesserna tar för lång tid. Detta måste lösas om vi ska kunna utnyttja vindkraftens potential i Sverige”.

Jacob Wallenberg, ordförande, Svenskt Näringsliv och Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv

Citat – Energiminister Khashayar Farmanbar om satsningen på Vätgas

”Det är otroligt framtidsinriktat. Jag har stått i riksdagens talarstol och pratat om vätgasens roll som en viktig energibärare, om hur vätgasproduktion när vi har överskott av vind eller sol kan leda till att balansera och planera energiförbrukningen. Jag är glad att se att här, här håller det på att bli verklighet”.

(Vid besök hos Trelleborgs energi den 24 augusti 2022)

Citat – Marie Knutsen-Öy

”Svensk industri har chansen att bli världsledande i klimatomställningen men ska elbehovet tillgodoses kan inte något kraftslag väljas bort. Vindkraften kan byggas ut mest och till lägst priser i närtid. Den spelar en avgörande roll i industrins elektrifiering”.

Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy, Svenskt Näringsliv (TT 2 maj 2022)

Citat – Rickard Nordin

”Vindkraft är nämligen det som går överlägset snabbast och billigast att bygga. Centerpartiet vill därför göra det enklare att bygga vind, genom att ge skälig ersättning till de markägare och närboende som påverkas av en etablering.”

Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet (SvD 7 augusti 2022)

Citat – Jan Moström, VD LKAB

”Inga alternativ finns egentligen till vindkraft för att snabbt öka tillgången till fossilfri el”.

Jan Moström, VD LKAB, SVT i mars 2022