Elektrifieringen avgörande för fossilfri industri, enligt företrädare för basindustrin

2021-08-20

”– Om industrin ska nå sina klimatmål med bibehållen välfärd finns det inget alternativ till elektrifieringsscenariot som grund för en energipolitik. Det är bara i elektrifieringsscenariot som vi har en chans att nå målet om nettonollutsläpp till år 2045, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.
(…)
I elektrifieringsscenariot väntas elanvändningen öka till 234 TWh år 2050. Vilket ska jämföras med en ökning till mellan 170-178 TWh samma period i övriga scenarier, från dagens 134 TWh (2020).”