Företagare i Trelleborg och Skurup oroliga för elbrist – men tror på vindkraft!

2022-08-12

Ny enkätundersökning till 125 företag i Trelleborg och Skurup visar att över hälften av företagen (56%) oroar sig för att näringslivet i Skåne ska drabbas av brist på el till rimliga priser i framtiden. En majoritet av företagen är positiva till vindkraft i sin egen kommun och åtta av tio företag tycker att kommunen borde utreda och pröva frågan om att bygga den planerade havsbaserade vindkraftsparken 8-15 km utanför Skurups och Trelleborg.

Läs mer här »