Företaget

Kustvind är ett företag med säte i Skurup som arbetar med utveckling av havsbaserade vindkraftsprojekt som bidrar till klimatomställning och en trygg och hållbar elförsörjning.

En bärande tanke i vårt arbete är att en hållbar vindkraftsutbyggnad måste generera nytta för lokalsamhället. Det kan handla om arbetstillfällen, affärsmöjligheter för lokalt näringsliv, eller att en del av den ekonomiska avkastningen kanaliseras till lokala miljö- kultur- och utvecklingsprojekt. Vi arbetar därför i nära dialog med lokala aktörer för att identifiera och utveckla sådana möjligheter.