Försvarsmakten motsätter sig vindkraftsplaner till havs

2021-08-20

– Vi behöver bygga ut för att säkra elförsörjningen och i söder är det i första hand vindkraft
som gäller. Vi måste hitta möjligheter att bygga vindkraft i havet.

Regeringen har satt igång en process för att möjliggöra vindkraft på fler platser. Bland annat
har försvaret, genom regleringsbrevet, fått i uppdrag att hitta vägar för att underlätta
samexistens mellan vindkraft och försvarsintressen. Vi är i en tidig fas nu, men när vi kommit
längre tror jag att en konstruktiv dialog med Försvarsmakten kommer att vara möjlig, säger Kustvinds VD Magnus Jiborn.

Ystad Allehanda, 28 juli 2021

Läs mer här: https://www.ystadsallehanda.se/skurup/forsvarsmakten-motsatter-sig-vindkraftsplaner-till-havs-f74b24ce/