Frågor och svar om intresseanmälan

Intresset är stort, och vi får många frågor om vårt erbjudande om ett pristak på el på 89 öre/kWh. Här har vi samlat svaren på några av alla de frågor vi fått.

Kommer ”pristaket” att följa hushållet (vid flytt) eller fastigheten (ny ägare övertar pristaket)?

Detaljerna kommer att utformas i samarbete med det elbolag som Kustvind kommer att samarbeta med, men vår utgångspunkt är att det ska följa fastigheten.

Priset på 89 öre/KWh, är det priset exklusive moms och andra avgifter?

Ja, priset är ex. moms och andra avgifter som elhandelsbolaget lägger på.

Hur lång tid sträcker sig erbjudandet om 89 öre/KWh?

Erbjudandet gäller inledningsvis i tio år från det att vindkraftparken tas i drift.

Varför har ni satt ett tak på förbrukningen på 15 000 KWh/år?

Det finns två skäl till begränsningen, dels att det ska finnas kvar incitament för energibesparingar, dels att vi behöver kunna förutsäga våra kostnader.

Är det Kustvind som skall sälja elen som egen elproducent till privatpersoner i Skurups och Trelleborgs kommun eller skall det ske genom något annan elproducent?

Det kommer att ske genom något/några lokala elhandelsföretag som vi sluter avtal med.

Vilket elhandelsföretag kommer att leverera elen?

Vårt förstahandsval är att kunna samarbeta med de lokala elbolagen, vilket kräver att politiken ställer sig positiv till ett sådant samarbete, och vi har därför hittills avvaktat med att skriva avtal.

Intresseanmälan är inget bindande avtal. Den garanterar väl ingenting!?

Det stämmer. Intresseanmälan är till för att vi ska få en uppfattning om hur stort intresset är och därmed hur stor volym el vi ska reservera för detta ändamål.

När kan ni börja leverera el till detta pris?

Så snart vindkraftparken står klar. Det kan den göra tidigast tre år efter tillstånd för byggstart. Ska man vara optimist skulle den kunna vara i drift till år 2026/27. Ett reellt erbjudande kommer när vi har tecknat avtal med en leverantör som står för kundrelationen. 

Varför tar det så lång tid?

Det tar tid eftersom det är stora komplexa frågor. Vi har gjort en rad utredningar om hur parken påverkar miljön, fåglar och fiskar. Sjöfarten har synpunkter, liksom försvarsmakten. Kommunerna måste ge sitt tillstånd (vilket dom ännu inte gjort, detta är främsta skälet till att det tar lång tid) och slutligen ska Mark- och miljödomstolen säga OK. Alla stora projekt av det här slaget tar tid. Det är bra att processerna är seriösa och noggranna.

Kommer det att dras nya luftledningar från den framtida vindkraftparken?

Det är inte klart. I underlaget till samråd (2023) som Eon ansvarar för står att: ”Det preliminärt förordade alternativet är att följa befintlig ledningsgata från Östra Klagstorp till stationen i Arrie. För sträckan mellan Smygehamn och Östra Klagstorp är det preliminärt förordade alternativet att gå med luftledning, men här utreds också möjligheten för markkabel”. Kustvinds utgångspunkt är att de ska grävas ner.

Gäller det låga priset även om det inte blåser?

Ja, priset är ett snittpris. Och snittpriset beror på den sammanlagda elproduktionen över året. Så 89 öre/KWh gäller vid såväl stiltje som storm.

Blir man tvungen att byta elbolag för att kunna vara med?

Ja det blir man troligen. Vi vill teckna ett avtal med ett eller flera lokala elhandelsföretag. Och om man inte redan är kund hos dem så måste man byta elbolag för att kunna ta del av erbjudandet på ett maxpris om 89 öre/KWh.

Jag har en gång valt vindandelar via ett annat elbolag, som jag inte vill lämna. Hur blir det då?

Du kommer sannolikt att behöva byta elhandelsföretag om du vill ta del av vårt erbjudande om ett maxpris om 89 öre/KWh. Detta p.g.a. att vi planerar teckna avtal med ett eller flera lokala elhandelsföretag.

Vad händer om man redan har solceller som levererar ut el på nätet?

Det ska inte behöva påverkas. Även om man köper el enligt vårt erbjudande ska det gå att fortsätta leverera egen solel till nätet.

Kan man vara med fastän man bor i t.ex. Ängelholm?

Nej det kan man inte. Erbjudandet gäller i nuläget privatpersoner som är fast boende i Skurup och Trelleborg. Detaljerna och de slutliga avgränsningarna kommer att utformas i samråd med det elbolag som vi sluter avtal med.

Gäller erbjudandet för mig som har sommarhus i Skurup?

Nej det gör det inte. Erbjudandet gäller med nuvarande utformning alla fast boende i Skurup och Trelleborg. Så du måste vara skriven på adressen för att du ska kunna teckna avtal med Skurupspris eller Trelleborgspris. Vi håller dock öppet för att detta kan komma att ändras, men det kommer att bero på vilket elhandelsbolag som vi kommer att teckna avtal med.

Vi är ju många som har sommarstugor och använder el i dessa kommuner, varför gäller inte erbjudandet för oss?

Vi måste ha kontroll på de volymer el som kommer att säljas till detta låga pris. Det innebär en risk med ett lågt takpris, och det är därför vi satt upp vissa begränsningar.

Varför måste man vara bosatt i Skurup eller Trelleborg för att göra en intresseanmälan på el?

Vi måste ha kontroll på de volymer el som kommer att säljas till detta låga pris. Det innebär en risk med ett lågt takpris, och det är därför vi satt upp vissa begränsningar, som att man måste vara bosatt i någon av de två kommunerna, samt att det finns ett tak på 15 000 KWh/år som ger rätt till det låga priset.

Kan man köpa aktier i bolaget?

Inte i Kustvind. Men man kan köpa aktier i det norska företag som heter Magnora och som är delägare i Kustvind. Magnora finns på Oslobörsen.

Vad händer med erbjudandet om bolaget säljs?

Vi planerar att skriva avtal som gör att erbjudandet följer vindkraftparken oavsett ägare. Den som i framtiden eventuellt köper vindkraftparken kommer behöva ta hänsyn till detta avtal  i sin värdering av bolaget.

Några har sagt att detta erbjudande liknar en muta, vad säger ni om det?

Vi avvisar det påståendet. Det är ett erbjudande till de enskilda elkonsumenterna som i framtiden kommer att köpa vår el. Prismodellen är ett sätt att göra vår gröna el mer attraktivt för de boende i de båda kommunerna. Ett öppet erbjudande om ett förmånligt pris till alla boende är ingen muta.

Ni säger att vindkraftparken förutom lågt elpris ska ge andra fördelar för de som bor i närområdet. Vilken lokal nytta menar ni?

Vi har förklarat oss villiga att avsätta en substantiell summa – upp till 10 miljoner kronor om året – till en lokal fond för exempelvis miljö- och strandskyddsåtgärder. Det har från början varit en av våra ambitioner att vindkraftparken ska ge lokal nytta.

Ett pris på 89 öre/KWh känns inte speciellt lockande när svenska staten säger att de ska ersätta elpriser över 75 öre/KWh?!

Regeringens förslag gäller en ersättning för den förbrukning som har haft ett högre genomsnittligt elpris än 75 öre/KWh under november och december 2022. Det vill säga under två enstaka månader förra året. Vårt erbjudande gäller i många år framöver och ger därför trygghet och en stabil elkostnad över tid.

Är priset indexreglerat eller är priset fast under 10 år?

Priset är indexreglerat.

Vad händer om bolaget går i konkurs?

Prisavtalet kommer att följa parken oavsett ägare.  Och gälla under tio år, eller så länge vindkraftsparken är i drift.

Om ett bolag går i konkurs kan man i regel utgå ifrån att företaget inte kommer att fullgöra sina avtal. Om ett företag inte fullgör sin del av ett avtal medför det typiskt sett en rätt att häva avtalet, vilket dock sällan leder till några egentliga effekter.