Havsbaserad vindkraft skulle stärka elförsörjningen och kunna leda till mycket lägre elpriser

2022-09-09

Dagens Industri 8 september

Energibolagens planer att massivt bygga havsbaserad vindkraft skulle kraftigt sänka elpriserna och stärka den ansträngda elförsörjningen i södra Sverige. Det hävdar Svenska kraftnät, som nu skickar en ”väldigt stark signal” till politikerna att så snabbt som möjligt behandla och godkänna ansökningar om vindkraft….

Energijättarnas planer på att bygga havsbaserad vindkraft bör få grönt ljus av politikerna så snart som möjligt, enligt Svenska kraftnät.

– Vår väldigt starka signal är att vi är mycket positiva till att det byggs ut havsvindkraft i stor skala i södra Sverige, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef för Kraftsystem på statliga Svenska kraftnät till Dagens Industri.

Han säger vidare att parkerna ”utan tvekan skulle räcka långt för att väsentligt stärka elförsörjningen och kunna leda till mycket lägre elpriser”.

Läs mer här »