Insändare: Vindkraftverk är inte ett så allvarligt hot mot fågellivet

2021-09-07

Vindkraft dödar fåglar, men i försvinnande liten grad jämfört med byggnader, fönster och katter. Den avgörande faktorn för om vindkraftverk är farliga för fågelbeståndet är om de placeras i viktiga livsmiljöer för fåglar eller inte. Åtgärder som gör kraftverk mer synliga kan avsevärt minska fågeldöden.

Gefle Dagblad, 4 september 2021

Läs mer här: https://www.gd.se/artikel/insandare-vindkraftverk-ar-inte-ett-sa-allvarligt-hot-mot-fagellivet