Katarina Erlingson: Vifta inte bort viktig vindkraft, Skurup

2021-04-25

Alla kommuner, inte minst med kust, bör se över vad kommunen själv kan göra för att bygga ut förnyelsebar energi. Att i en översiktsplan helt vifta bort vindkraft är rentav oansvarigt. Det behövs decentraliserad energiproduktion i Skåne för att klara energiförsörjningen och det ansvaret borde ingen kommun frånhända sig utan i stället ta egna initiativ till att bygga ut förnyelsebar energi.