Kriget mot Ukraina ökar stödet för vindkraft i hela EU

2022-05-20

En ny EU-barometer som genomfördes i april visar att svenska folket vill minska beroendet av rysk gas och olja. Samtidigt vill en stor majoritet att EU-länderna ska investera mer i förnyelsebar energi….

  1. 89 procent av svenskarna instämmer (vara 71 procent instämmer helt) i att: ”The EU should reduce its dependency on Russian gas and oil as soon as possible”.
  2. 79 procent av svenskarna instämmer (varav 50 procent instämmer helt) i att: ”The war in Ukraine makes it more urgent for EU Member States to invest in renewable energy.” Bara 13 procent håller inte med.

Undersökningen genomfördes den 13-20 april.

Ladda ner PDF här »