Lokalisering

Projektet Sydkustens vind är beläget 8-15 km från kusten, i territorialhavet inom Skurups och Trelleborgs kommun.

Projektet ligger i ett område som av Energimyndigheten pekats ut som riksintresse för vindbruk.

Placering

8-15 kilometer från kusten

Riksintressen i närområdet

Teckenförklaring

Riksintressen I näromradet

Naturskydd

p

Ett Natura 2000-område i närheten

kräver hänsyn framförallt till tumlare