Mer vindkraftsel sänker priset

2022-11-30

Den nya vindkraftsel som planeras under åren 2022–2025 beräknas sänka elpriset i Sverige med i snitt 37 öre per kWh sett över året.

För en villa som förbrukar 20 000 kWh per år skulle det sänka kostnaden med 7 500 kronor på ett år, eller totalt 52,5 miljarder kronor för alla hushåll och företag. Det kan jämföras med det nu aviserade elprisstödet på 55 miljarder kronor.

Analysen baseras på faktiskt tillkommande ny elproduktion från vindkraften på 25 TWh från 2021 till 2025.

Analysen är gjord av konsultbolaget Sweco.

TT 2022-11-30