Miljöpartiet i Stockholm: Bygg vindkraft – och ge de markägare som påverkas något tillbaka!

2022-07-18

”De som berörs av vindkraften måste också få något tillbaka. Det är en viktig princip för Miljöpartiet. Därför vill vi att alla markägare inom en viss radie från vindkraftverken ska ha rätt att delta i förhandlingen om ersättning vid etableringen. Alla som bor inom en viss radie ska också erbjudas andelar i parken och denna andel ska vara skattereducerad på samma sätt som villaägares solenergiproduktion reduceras…”

Läs mer här »