MP: Satsa på havsbaserad vindkraft

2021-05-06

Miljöpartiet vill se en nationell strategi med målet att havsbaserad vindkraft ska ge 90 Twh (terawattimmar) år 2040.

Det motsvarar ”i runda tal två tredjedelar av den nuvarande elanvändningen och en mycket stor andel av det framtida och ökade elbehovet”, skriver politikerna.

Vidare skriver man att förutsättningarna för havsbaserad vindkraft är goda.

Ystad Allehanda 1 maj 2021