Nio av tio närboende störs inte av vindkraft till havs

2022-10-25

DEBATT. För drygt 15 år sedan rasade en bitter debatt om det som skulle bli Sveriges största havsbaserade vindkraftpark, vid Lillgrund i Skåne. Många var negativa. Nu anger 87 procent av de närboende att de inte ser Lillgrund som ”störande alls”, skriver Svensk Vindenergi och Kustvind.

Ny Teknik 25 oktober 2022

Läs mer här »