Ny rapport från Energiforsk: Havsbaserad vindkraft sänker elpriserna med 35-50%

2022-02-16

Energiforsk undersökte i februari 2022 hur elpriserna under hösten och vintern skulle ha påverkats om en stor havsbaserad vindkraftspark i södra Sverige hade varit igång. Analysen visar att elpriserna med en vindkraftspark hade varit 35-50 procent lägre. Det skulle innebära en prissänkning från nära 109 öre per kWH till i storleksordningen 60 öre per kWh (54-71 öre) för januari detta året.
Medelpriset på el i södra Sverige låg under 2021 på cirka 81 öre per kWh.

De tänkta vindkraftverken hade sänkt snittpriserna under helåret 2021 med åtminstone 35 öre!
Den totala elanvändningen i Skåne är omkring 13 TWh per år. 35 öre lägre elpris innebär runt 4,5 miljarder kronor lägre elräkningar i Skåne.

Rapporten finns att läsa här:
https://energiforsk.se/program/nordic-clean-energy-scenarios/rapporter/impact-on-electricity-prices-of-added-generation-in-southern-sweden/