Ny vindpark stort steg mot självförsörjande Trelleborg

2021-06-07

Kustvinds planerade vindkraftspark kan stå för 76% av den potential som Energivision Syd tittar på.

Magnus Jiborn som driver Kustvind, och också är medlem i Energivision syd, har tidigare föreslagit att en viss andel av vinst eller intäkter från hans kommande vindkraftspark kan gå till lokalbefolkningen – och han har nämnt Energivision som en möjlig samarbetspartner.

Energivision syd är positiva till vindkraft men neutrala i förhållande till specifika projekt, understryker Jobacker. Men han gillar tanken.

Trelleborgs Allehanda, 5 juni 2021

 

Läs mer här: https://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/ny-vindpark-stort-steg-mot-sjalvforsorjande-trelleborg-d119c5df/