Pressmeddelande

2022-12-26

Boende i Skurup och Trelleborg erbjuds ett elpris på max 89 öre per kilowattimme

I november var snittpriset på el i Skåne 135 öre. För december är prognosen 368 öre och för helåret 2023 är prognosen 315 öre per kWh, vilket skulle innebära nästan en fyrdubbling av elkostnaderna jämfört med 2021.

Skurup och Trelleborg har mycket goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Kustvind kan inom bara några år ha färdigställt en vindkraftpark med 25-33 vindkraftverk som placeras 8-15 km ute till havs. Dessa kommer att producera tillräckligt med el för att försörja hela södra Skånes åtta kommuner med deras totala elbehov.

Nu presenterar Kustvind en ny prismodell som kommer att garantera boende i Trelleborgs och Skurups kommuner ett takpris på lokalt producerad el på maximalt 89 öre per kWh, givet att den havsbaserade vindparken etableras inom kommunernas vatten.

– I början på januari kommer vi att öppna för intresseanmälningar för alla som bor i Trelleborg och Skurup, om närproducerad el från havsvind med fast pristak på 89 öre per kWh, om vår vindkraftpark tas i drift, säger Magnus Jiborn, VD på Kustvind.

En villaägare i Trelleborg eller Skurup med en förbrukning på 15 000 kWh per år skulle – om vindparken varit i drift i dag – ha kunnat sänka sina elkostnader för 2023 med 34 000 kronor jämfört med prisprognosen. Sammantaget skulle kommuninvånarna ha kunnat spara mer än 600 miljoner kronor.

– Inom tre år efter att vindkraftprojektet fått klartecken från kommunerna och Mark-och miljödomstolen kan Skurupsborna och Trelleborgarna få grön för max 89 öre per kilowattimme. Det känns fint att kunna ge alla elprisstressade familjer ett sådant erbjudande, det rör sig faktiskt om över 27 000 hushåll, säger Magnus Jiborn.

Länk till artikel i TA
Länk till artikel i SVT
Länk till artikel i Sveriges Radio

För mer information kontakta:
Magnus Jiborn, VD
072-313 22 70
info@kustvind.se