Regeringen lanserar ”kraftpaket” för ökad elproduktion

2022-06-27

I ett utspel den 21 juni lanserade regeringen satsningar på flera energislag. Förutom initiativ gällande solenergi, vindkraft och vattenkraft öppnade man även upp för förlängning av de svenska kärnkraftverken. Man vill få till fler vindkraftsparksetableringar i landet. För att uppnå det vill regeringen ta fram ett system för att kompensera de personer vars omgivning påverkas av vindkraftsutbyggnad och skapa incitament till kommuner att vilja ha vindkraft. Dessutom vill man halvera ansökningstiden för tillstånd för vindkraft till havs.

Läs mer här »