Säkerhet

Vi måste av säkerhetspolitiska skäl minska Europas beroende av gas och olja från Ryssland.

EU-kommissionen presenterade den 8 mars 2022 en plan, REPowerEU, för att snabbt bygga ut förnybar energi, inte minst havsbaserad vindkraft, för att minska EU:s beroende av rysk gas och olja.

Kommissionens vice ordförande Frans Timmermans sa när planen presenterades; ”Putins krig i Ukraina bevisar hur akut det är att skynda på vår omställning till ren energi”.

För att minska Europas beroende av ryska fossila bränslen vill kommissionen tex påskynda utbyggnaden av vindkraften med ytterligare 30 gigawatt (GW) mer vindenergi i EU till 2030, till totalt 480 GW i slutet av decenniet. Kommissionen vill också ge stöd till EU:s vindenergiförsörjning genom ökad EU-finansiering. Dessutom lyfter man frågan om att påskynda tillståndsgivningen i alla EUs medlemsländer.

Det krävs alltså stora och snabba investeringar i ny fossilfri energi. Storskalig havsbaserad vindkraft kommer att vara mycket viktigt för att lyckas med EUs mål.

Sverige måste bidra. Det är faktiskt så att för varje KWh ny förnybar el som Sverige kan producera, bidrar vi till att minska Europas beroende av rysk gas och minskar flödet av pengar till Putins krigskassa.

För varje nytt vindkraftverk som byggs minskar Rysslands exportintäkter med 60-65 miljoner kronor.

Energipolitiken har blivit säkerhetspolitik. Fred och stabilitet har i vår tid kommit att bli ytterligare ett tungt argument för en snabb vindkraftutbyggnad.

{

Europiska Kommissionens vice ordförande Frans Timmermans:

”Putins krig i Ukraina bevisar hur akut det är att skynda på vår omställning till ren energi.”