Samråd

Samråd kring den planerade vindkraftparken har genomförts i två steg under 2021 samt 2022. Samråden är avslutade, men samrådsunderlagen med bilagor finns att ladda ned nedan.

Nu genomförs även samråd kring nätanslutning på land genom planerad 130 kV markförlagd kraftledning mellan Smygehamn och Östra Klagstorp. Ledningen syftar till att förbinda planerad vindkraftspark till havs med kraftstation i Östra Klagstorp, för att sedan kunna distribuera den producerade elen till elnätet.

Samrådet genomförs av Sweco på uppdrag av Kustvind Elnät AB som är ett helägt dotterbolag till Kustvind AB.

Inbjudan och information om samrådet samt samrådsunderlag hittar du via länkarna nedan.

Aktuellt samråd kring nätanslutning på land

2024

Tidigare samråd

2022

2021