Jörgen Sjöslätt (C): Självförsörjande på förnybar energi

2021-03-12

Den största potentialen för lokal produktion av förnybar energi ser Centerpartiet i dagsläget i havsbaserad vindkraft.

Skånska Dagbladet 12 mars 2021

Läs mer här »