SSU kräver: Ta bort det kommunala vetot mot havsbaserad vindkraft!

2022-05-09

Bara i Skåne har det senaste året de högerstyrda kommunerna Trelleborg och Kävlinge sagt nej till nya, stora, havsbaserade vindkraftsetableringar. Det har skett trots stigande energipriser och sydsvenska företags rop efter mer elproduktion för att kunna växa….

Kriget i Ukraina har gjort det smärtsamt tydligt att Europas beroende av fossila bränslen som kol, olja och naturgas, inte bara utgör ett existentiellt hot när det gäller miljön, utan också säkerhetspolitiskt…

Beroendet av rysk gas medför att många länder fortfarande indirekt finansierar den ryska krigsmaskin som begår fruktansvärda övergrepp i Ukraina. En utbredd, förnybar elproduktion är det bästa och snabbaste sättet att bryta det beroendet. Länder med goda möjligheter till egen produktion av förnybar el som Sverige måste gå före i den utvecklingen…

Havsbaserad vindkraft är en central del i det pussel som måste läggas för att Sverige ska få en helt förnybar energiförsörjning. Därför vill vi att Sverige tar bort det kommunala veto som idag finns mot att bygga havsbaserad vindkraft och utökar stödet till kommuner som bygger förnybar elproduktion.

Läs mer här »