Ställ inte vindkraft mot kärnkraft!

2022-05-30

Det finns ingen motsättning mellan vindkraft ock kärnkraft! Det handlar inte om att välja det ena eller det andra. Efterfrågan på el växer så snabbt och stort att det finns utrymme för alla sorters fossilfri elproduktion. Svensk politik måste samlas, med målet att skapa förutsättningar för marknaden att producera all den el som vårt land behöver. Kortsiktiga opinionsmässiga vinster på energiområdet sker på bekostnad av Sveriges möjligheter att uppnå klimatmålen och att vara en ledande industrination….

Daniel Badman, VD Svensk Vindenergi, och Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige, Dagens Industri (24 maj).

Läs mer här »