Stor majoritet för havsbaserad vindkraft utanför Trelleborg och Skurup

2022-06-13

Pressmeddelande
2022-06-13

Runt om i landet stoppas planerade vindkraftverk av kommunpolitiker som är rädda för ett folkligt motstånd. Ett motstånd som vanligen drivs av små men högljudda grupper vars främsta argument är att man inte vill se vindkraft på sin egen bakgård (not in my backyard!) på grund av att det påverkar utsikten.

– Politikernas oro för väljarflykt är överdriven. Det har vi anat hela tiden, och därför bestämde vi oss för att se hur det ligger till, och genomförde en opinionsundersökning här i Trelleborg och Skurup, säger Magnus Jiborn, VD för det Trelleborgsbaserade företaget Kustvind.

Exquiro Market Research genomförde undersökningen. Mellan 26 mars och 8 april intervjuades 701 personer i åldern 18-74 år boende i de två kommunerna.

Resultaten är tydliga. De svarande ställer sig i mycket stor omfattning positiva och förstående till havsbaserad vindkraft utanför kusten i sin hemkommun.

Här refereras några av frågorna och svaren i undersökningen:

”Hur starkt argument för byggandet av vindkraftverken till havs utanför Skurup och Trelleborg anser du att sänkta elkostnader är?”

Svaren angavs på en femgradig skala där 1 betyder ”mycket svagt” och 5 betyder ”mycket starkt”.

65% menar att elpriset är ett ”mycket starkt” (46%), eller ”starkt” (19%) argument för vindkraftparken. Endast 18% tycket det var ”mycket svagt”, eller ”svagt”.

64% av de tillfrågade anser att minskade utsläpp av växthusgaser är ett ”mycket starkt” (49%) eller ”starkt” (15%) argument för vindkraften.

Att minska beroendet av rysk gas och olja tillmäts även det stort värde. Det är ett ”mycket starkt” argument menar 54% och ett ”starkt” argument menar 14%.

Vi frågade också om hur starkt argument MOT byggandet av vindkraftverken till havs man anser att ”inverkan på utsikten” är?

Bara 23% menar att detta är ett bra argument mot vindkraftparken. Samtidigt menar 45% att det är ett ”mycket svagt” argument mot och ytterligare 15% menar att det är ett ”svagt” argument mot. 60% av de tillfrågade underkänner utsiktsargumentet.

Vi frågade också medborgarna om de tycker att kommunen ska säga ja eller nej till att gå vidare med att utreda och planera vindkraftsparken 8-15 km utanför Skurup och Trelleborg ”när man väger samman argumenten för och argumenten mot vindkraftparken”?

Då svarar 68% av väljarna att dom anser att kommunen bör gå vidare med planerna.

Bara 18% säger Nej (och 14% vet ej).

Undersökningens sista fråga lyder: ”Vilket ansvar tycker du vilar på Din kommun för att se till helheten vid sin bedömning och ta hänsyn till miljöfrågorna, de regionala elpriserna och de säkerhetspolitiska aspekterna?”

Trelleborgarnas och Skurupsbornas svar blev:
Mycket stort ansvar 45 %
Ganska stort ansvar 39%
Ganska litet ansvar 7%
Inget ansvar alls 3 %

En överväldigande majoritet av väljarna – 84% – menar att kommunen har ett mycket eller rent av mycket stort ansvar att se till helheten.

– Väljarna förstår att här måste olika argument vägas mot varandra, och att man måste se till helhelhet när man fattar beslut som dessa. Det är ett högt betyg, och nu hoppas vi att kommunernas politiker visar upp samma förmåga. Vi förväntar oss att man går vidare och ordentligt utreder förutsättningarna för vindkraftparken, säger Magnus Jiborn.

Läs hela rapporten här »

För mer information:
Magnus Jiborn: 0723 13 22 70
www.kustvind.se