Sydkustens vind

Ett kustnära vindkraftsprojekt utanför Skurups och Trelleborgs kommun.

2 TWh räcker till:

villor

eller

elbilar

Beräknat antal turbiner

25 – 33 beroende på teknikval

Beräknad effekt

500 MW

Beräknad årsproduktion

2 TWh