Team

Magnus Jiborn

Magnus Jiborn

VD

Magnus har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet, med fokus på klimatpolitik. Han har även arbetat som debattredaktör och ledarskribent på Sydsvenskan, som projektledare på PR-byrån Westander med uppdrag inom klimat och energi, samt som forskningsledare på stiftelsen Global Challenges Foundation.

Fredrik Martell

Fredrik Martell

Projektledare

Fredrik har en bred bakgrund inom projektledning i större och mindre anläggningsprojekt. Inom havsbaserad vindkraft har han arbetat i drygt tio år med projekt som Rödsand 2, Kårehamn och Arkona. Uppdraget på Kustvind består i att koordinera tillståndsprocessen med övriga projektmedlemmar där arbetsuppgifterna bland annat omfattar upphandling, ekonomistyrning, tidplanering och uppföljning av utförda underökningar. Hans tekniska kompetens är inom fundament och grundläggning där han bidrar med sina tekniska kunskaper i projektet.

Harald Dirdal

Harald Dirdal

Teknisk direktör

Harald har över 20 års erfarenhet av projektutveckling inom såväl landbaserad som havsbaserad vindkraft, och är styrelseledamot i den norska branschorganisationen för vindkraft, NORWEA.

Lars Jederlund

Lars Jederlund

Kommunikationsstrateg

Kommunikationsstrateg med långvarig erfarenhet av arbete med kommunikation, opinionsbildning och medierelationer. Lars har sin bakgrund i folkrörelsen i Sverige och internationellt. Han har under senare år arbetat i egen regi på uppdrag åt kunder inom näringsliv, offentlig sektor och enskilda organisationer.

Monika Walfisz

Monika Walfisz

Projektledare MKB

Monika är miljövetare från Göteborgs universitet som har arbetat med tillståndsprövning och miljökonsekvensbeskrivningar för många typer av projekt, såväl vindkraft som kraftledningar och många typer av industrier, under de senaste 20 åren. Monika är regionchef på miljö- och hållbarhetskonsultföretaget DGE.