Tidigare chefstjänstemän för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna

2022-07-11

”Vi ser hur verksamheter och investeringar skadas av politisk ryckighet och brist på förutsägbarhet i besluts­fattandet med ständigt förändrade förut­sättningar för näringsliv och ­andra samhällsaktörer. På sikt leder detta till arbetstillfällen som inte ­skapas, strategiska satsningar som uteblir och att centrala reformbehov skjuts på en obestämd framtid…. Omställningen av industrin och transportsektorn kommer att kräva en fördubblad elproduktion och därför behövs på kort sikt en utbyggnad av land- och havsbaserad vindkraft…”

Läs mer här »