Vindkraft är lönsamt!

2022-07-25

Amory B Lovins, fysiker och professor vid Stanford University skriver i Sydsvenskan:

”I dagens energi- och klimatkris är energieffektivisering den största och mest kostnadseffektiva åtgärden… Den näst billigaste åtgärden är att bygga ut vind- och solenergi. Förra året kom 95 procent av den nya elkapaciteten i världen från dessa energikällor”.

Läs mer här »