Vindkraft stärker lokalsamhället

2021-05-19

Med exempel från Sverige kan vi tydligt se att vindkraften stärker lokalsamhället, skapar skatteintäkter och nya arbetsplatser och stimulerar till inflyttning och fast boende i kommunerna. Mer information om den senaste tekniken kan kanske skingra fördomarna om enorma master, som påverkar landskapets profil, och ljudnivåer som stör naturens lugn och djurlivet.

Åbo underrättelser, 14 april 2021
Läs mer här:  https://abounderrattelser.fi/vindkraft-starker-lokalsamhallet/