Vindkraftspark får nej av Försvarsmakten

2021-08-20

Magnus Jiborn förklarar att planeringsarbetet med att etablera en vindkraftspark utanför
Skurups och Trelleborgs kust inte påverkas av försvarsmaktens yttrande.

– Vi tror att möjligheten till en konstruktiv dialog om lösningar ökar när projektet har kommit
längre. Då kan Försvarsmakten lita på att projektet verkligen blir av. Själva tillståndsansökan
ligger minst ett år fram i tiden och vår tidsplanering påverkas inte av att Försvarsmakten nu
motsätter sig etableringen

Skånska Dagbladet, 29 juli 2021

 

Läs mer här: https://www.skd.se/2021/07/29/vindkraftspark-far-nej-av-forsvarsmakten/