Hur kan det se ut från land?

Nedan visas hur en vindkraftspark i området skulle kunna se ut från tre platser längs kusten: Abbekås, Beddingestrand och Smygehamn.

Fotomontagen visar tänkta vindkraftverk i rätt storleksförhållande till föremål i förgrunden, utifrån det avstånd och i de vinklar från platsen för fotot som den planerade vindkraftparken ligger. Förklaring till hur fotomontagen är gjorda samt en analys av den visuella påverkan på landskapet utifrån dessa tre och ytterligare två fotomontage finner du som pdf.

Då vi arbetar med två alternativa utformningar av parken – 25 eller 33 vindkraftverk – går det att jämföra alternativen genom att dra ”handtaget” i bilden till höger eller vänster.

Abbekås

Fotomontage: Falovind

Beddingestrand

Fotomontage: Falovind

Smygehamn

Fotomontage: Falovind